Pracownia Rekonstrukcji Zmian Środowiska

...wszystko, co dzieje się dzisiaj jest rezultatem tego, co wydarzyło się wczoraj.

05.12.2018

Od 1 grudnia 2018 roku do naszej pracowni dołączyła mgr inż. Karolina Molisak, która będzie opiekowała się laboratoriami. Karolina jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, na którym ukończyła studia biotechnologiczne. Witamy na pokładzie!

05.12.2018

W dniu 3 grudnia Prof. Nathalie Fagel z Uniwersytetu w Liege (Belgia) zaprezentowała wyniki swoich badań prowadzonych w Chile. Prezentacja pt. „Geochemical record of Lake Jeinimeni & environmental variability over the last centuries in Northern Chilean Patagonia” dotyczyła jednego z niewielu jezior w tej części Patagonii, w którym odnaleziono osady warwowe. Nasza pracownia uczestniczy w opracowaniu chronologii dla profilu osadów z tego jeziora, co traktujemy jako niezwykle ekscytujące zadanie.

09.11.2018

W dniu 08 listopada na zebraniu naszej pracowni gościł dr hab. Michał Słowiński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, który przedstawił prezentację pt. „Ekstremalne zdarzenia widziane przez pryzmat danych paleoekologicznych – tornado z 2012 roku”. W naszej pracowni datowany był rdzeń osadów z jeziora Kałębie, które jest jednym z obiektów badanych w projekcie Michała.

02.11.2018

W dniach 15-19.10.2018 dwójka naszych doktorantów, Ania Poraj-Górska i Maurycy Żarczyński, gościła w Szwajcarii na Uniwersytecie w Bernie. Dzięki współpracy z grupą Prof. Dr. Martina Grosjeana nasi doktoranci mieli okazję zaprezentować aktualnie prowadzone przez siebie badania oraz wykonać skanowanie rdzeni osadów metodą obrazowania hiperspektralnego. W wolnych chwilach udało się również skorzystać z bliskości Alp.

04.10.2018

W dniach 10-14 września Gosia Kinder odbyła szkolenie laboratoryjne z alternatywnej metody separacji szkliwa wulkanicznego pod okiem dr Sabine Wulf i dra Marka Hardimana na Uniwersytecie w Portsmouth (Wielka Brytania). Wyjazd zrealizowano w ramach projektu dla doktorantów i młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Kryptotefra w laminowanych osadach jeziora Żabińskiego jako narzędzie korelacji dla rekonstrukcji paleośrodowiskowych” (nr 538-G110-B101-18).

11.09.2018

W dniach 1-7 września odbyła się 42 edycja International Moor Excursion. Tym razem uczestnicy odwiedzili zróżnicowany krajobraz północnej Polski, oczywiście ze szczególnym naciskiem na torfowiska i jeziora. Trasa przecinała kilka regionów geograficznych: Pojezierze Suwalskie, Pojezierze Mazurskie, Dolinę Dolnej Wisły, Pojezierze Pomorskie i Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką. Zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań dotyczących historycznych pożarów, zmian hydrologicznych i klimatycznych, zmian użytkowania ziemi i sukcesji zbiorowisk roślinnych. Organizatorem była Pracownia Ekologii i Monitoringu Mokradeł UAM w Poznaniu.
W trakcie wycieczki zostały również zaprezentowane wyniki badań jeziora Jaczno realizowane w naszej pracowni.

10.09.2018

W dniach 13-17 sierpnia w Québec odbył się 20 Międzynarodowy Kongres Sedymentologiczny, w którym wzięło udział ponad 900 uczestników z całego świata. Nasza pracownia reprezentowana była przez dr Małgorzatę Kinder, która współprzewodniczyła sesji pt. „Varved sediments and the Anthropocene” oraz przedstawiła dwa postery:

Małgorzata Kinder, Sabine Wulf
Looking for a needle in a haystack. New distal cryptotephra findings in annually laminated sediments in Poland

Maurycy Żarczyński, Agnieszka Wacnik, Małgorzata Kinder, Wojciech Tylmann
Influence of land use changes on lake mixing regime and redox conditions as recorded in varves of Lake Żabińskie, northeastern Poland

08.08.2018

W lipcu nasza pracownia świętowała drugą rocznicę istnienia. Spędziliśmy piękny dzień w ogrodzie przy grillowaniu i hawajskiej muzyce.

05.07.2018

Nowy artykuł prezentujący wyniki badań nad rekonstrukcją zmienności ENSO w oparciu o osady ekwadorskiego jeziora Laguna Pallcacocha został właśnie opublikowany w Global and Planetary Change. Dzięki badaniom osadów jezior Pallcacocha i Fondococha pokazujemy, że nie można warstw klastycznych w osadach obu jezior interpretować jednoznacznie jako zapisu zmienności ENSO. Wyniki zostały osiągnięte w ramach projektu kierowanego przez Prof. Martina Grosjeana z Uniwersytetu w Bernie. Miłej lektury!

Schneider T., Hampel H., Mosquera P.V., Tylmann W., Grosjean M. 2018 Paleo-ENSO revisited: Ecuadorian Lake Pallcacocha does not reveal a conclusive El Niño signal. Global and Planetary Change, 168: 54–66. DOI 10.1016/j.gloplacha.2018.06.004. LINK

26.06.2018

W dniach 18-21 czerwca odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez International Paleolimnology Association oraz International Association of Limnogeology. Konferencja pod tytułem „Unravelling the Past and Future of Lakes” zgromadziła niemal 400 uczestników z sześciu kontynentów. Nasza pracownia zaprezentowała najnowsze wyniki badań w formie referatów i posterów. Wystąpienie Maurycego Żarczyńskiego dotyczące rekonstrukcji reżimu mieszania wód w Jeziorze Żabińskim zostało uznane za jedno z najlepszych!

Referaty:
Maurycy Żarczyński, Jacek Szmańda, Agnieszka Wacnik, Wojciech Tylmann
Tracing lake mixing regimes using sedimentological and geochemical proxies in varved sediments: 2000-years-long record from Lake Żabińskie (NE Poland)

Tobias Schneider, Lea Fränkl, Martin Grosjean, Adrien Mestrot, Wojciech Tylmann, Pablo V. Mosquera, Henrietta Hampel, Benjamin A. Musa Bandowe
A 150-year record of polycyclic aromatic compound (PAC) and heavy metal deposition from high Andean Cajas National Park, southern Ecuador

Postery:
Małgorzata Kinder, Sabine Wulf, Anna Poraj-Górska
The potential of annually laminated lake sediments in northern Poland for distal Icelandic cryptotephra investigations

Anna Poraj-Górska, Magdalena Suchora, Agnieszka Szczerba, Wojciech Tylmann
Laminated lake sediments as an indicator of recently induced anoxia in lakes of northern Poland

Wojciech Tylmann, Agnieszka Szczerba, Paulina Głowacka
Different responses of sediment fluxes in lakes to meteorological conditions: preliminary results from process studies in the Masurian Lakeland, Poland

Paul Zander, Martin Grosjean, Wojciech Tylmann, Janusz Filipiak
Combining Hyperspectral Imaging and μXRF data to link varve-formation processes with meteorological data, Lake Zabinskie, Poland

Maurycy Żarczyński, Wojciech Tylmann, Tomasz Goslar
Multiple varve chronologies for the last 2000 years from the annually laminated sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland) – assessment of strategies for varve counting and uncertainty estimations

11.06.2018

Nowy artykuł Maurycego Żarczyńskiego prezentujący wyniki badań dotyczących różnych podejść do liczenia warw został właśnie opublikowany w Quaternary Geochronology. W artykule porównano różne metody zliczania warw biogenicznych na podstawie profilu osadów z Jeziora Żabińskiego. Wskazano zalety i wady poszczególnych metod oraz zaproponowano optymalny sposób zliczania warw i określania niepewności warwochronologii. Wyniki zostały osiągnięte we współpracy z Prof. Tomaszem Goslarem z Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego. Miłej lektury!

Żarczyński M., Tylmann W., Goslar T. 2018 Multiple varve chronologies for the last 2000 years from the sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland) – Comparison of strategies for varve counting and uncertainty estimations. Quaternary Geochronology, 47: 107–119. DOI 10.1016/j.quageo.2018.06.001. LINK

05.06.2018

W dniu 29 maja na zebraniu naszej pracowni gosciła dr Ionela Gavrila z Babes-Bolyai University (Cluj-Napoca, Rumunia), która przedstawiła prezentację pt. „Tree-ring based reconstruction of snow avalanche and debris flow activity in Romanian Carpathians”. Ionela odwiedziła nasze laboratorium w ramach programu Erasmus+ Staff Training Mobility.

09.04.2018

Nowy artykuł prezentujący wyniki badań monitoringowych Jeziora Żabińskiego z wykorzystaniem izotopów stabilnych tlenu i węgla został właśnie opublikowany w Isotopes in Environmental and Health Studies. Dzięki badaniom próbek wody i osadów zidentyfikowano czynniki i procesy kontrolujące sygnał izotopowy zapisany w osadach. Wyniki zostały osiągnięte we współpracy z kolegami z Politechniki Śląskiej w ramach projektu CLIMPOL. Miłej lektury!

Ustrzycka A., Piotrowska N., Bonk A., Filipiak J., Tylmann W. 2018 Isotopic fingerprints of the Lake Żabińskie (NE Poland) hydrological system on contemporary carbonates precipitated in the lake. Isotopes in Environmental and Health Studies, 54: 225–243. DOI 10.1080/10256016.2017.1349118. LINK

28.03.2018

W dniu 22.03.2018 na zebraniu naukowym naszej pracowni wystąpiła dr Magdalena Suchora z UMCS w Lublinie. Magda przedstawiła referat na temat „Przeszłość i przyszłość jezior poleskich w świetle analiz subfosylnych szczątków Cladocera”. Wyniki analiz wskazują na znaczny wpływ zmian środowiska na funkcjonowanie ekosystemów jezior poleskich.

20.03.2018

W dniach 15-16.03.2018 odbyła się w Krakowie IX Sesja Paleolimnologiczna organizowana przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. Tematem przewodnim sesji była dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski. Nasza pracownia zaprezentowała trzy referaty i tyle samo posterów dotyczących aktualnie realizowanych badań.

Referaty:
Dawid Weisbrodt, Anna Poraj-Górska, Maurycy Żarczyński, Wojciech Tylmann
Zapis zmian środowiska w ciągu ostatnich 150 lat w świetle multidyscyplinarnych badań laminowanych osadów jeziora Jaczno (Pojezierze Suwalskie)

Małgorzata Kinder
W poszukiwaniu niewidocznego – kryptotefra w laminowanych osadach jeziornych północnej Polski

Maurycy Żarczyński, Wojciech Tylmann, Tomasz Goslar
Jak pewna może być warwochronologia? Przykład Jeziora Żabińskiego

Postery:
Paulina Głowacka, Agnieszka Szczerba, Wojciech Tylmann
Sezonowe zróżnicowanie współczesnej sedymentacji osadów w Jeziorze Żabińskim i Łazduny

Agnieszka Szczerba, Paulina Głowacka, Wojciech Tylmann
Limnologiczne i hydrochemiczne uwarunkowania sezonowych zmian składu osadów w Jeziorze Żabińskim i Łazduny

Anna Poraj-Górska, Magdalena Suchora, Agnieszka Szczerba, Wojciech Tylmann
Osady laminowane jako wskaźnik pojawienia się warunków beztlenowych w jeziorach północnej Polski